Khám tại phòng khám của con bạn

Cho dù con bạn đến khám sức khỏe định kỳ hàng năm hay để được chăm sóc bệnh tật, Bệnh viện Nhi đồng UNM và các phòng khám đều có bảo hiểm cho bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc nhi khoa và chăm sóc đặc biệt băng qua khu vực tàu điện ngầm Albuquerque để thuận tiện cho bạn.