Giới thiệu | Bệnh viện nhi đồng | Hệ thống Y tế UNM Dịch
Đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhi khoa cho tương lai của New Mexico.

Về bệnh viện nhi UNM

Là nơi có bệnh viện dành riêng cho trẻ em duy nhất trong tiểu bang, UNM Children cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho tất cả trẻ em của New Mexico — bất kể khả năng chi trả của gia đình. Khám phá cách chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt. 

Làm sáng một ngày của trẻ! Duyệt tìm quà tặng tại Cửa hàng quà tặng của Bệnh viện Nhi đồng UNM hôm nay.

Dành riêng cho sự đa dạng

Bình đẳng về chăm sóc sức khỏe là điều cần thiết cho mọi thành viên trong cộng đồng của chúng ta, không phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bản sắc nhóm.

Tìm hiểu thêm