Nghiên cứu và Tài nguyên | Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM

Nghiên cứu và Tài nguyên

Trung tâm Ung thư UNM là Viện Ung thư Quốc gia duy nhất (NCI) - trung tâm ung thư được chỉ định ở bang New Mexico. Chúng tôi là một trong 53 trung tâm ung thư duy nhất trên toàn quốc được chỉ định bởi NCI là một trung tâm ung thư toàn diện, chỉ định và xếp hạng cao nhất của liên bang cho các trung tâm ung thư.

Phát triển các loại thuốc ung thư mới, giải trình tự bộ gen, ngăn ngừa ung thư và tín hiệu tế bào
Các chi nhánh nghiên cứu: Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia, Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos và Y sinh Lovelace
Chuyển dịch Khoa học sang Phương pháp điều trị. Gần hai mươi phần trăm bệnh nhân ghi danh vào các nghiên cứu trị liệu.

Địa Chỉ


Cơ sở Nghiên cứu Ung thư ở phía bắc Bệnh viện UNM tại 2325 Camino de Salud NE, Albuquerque, New Mexico.
Xem ảnh hưởng của việc tiếp cận đường của dự án xây dựng hiện tại