Giúp đỡ trong quá trình điều trị ung thư | Trung tâm Ung thư UNM

Trợ giúp trong quá trình điều trị

Trong quá trình chăm sóc bệnh ung thư, bạn có thể cần được hỗ trợ và giúp đỡ. Cho dù đó là lên lịch các cuộc hẹn, tham gia nhóm hỗ trợ, đi lại trong tòa nhà hoặc yêu cầu câu hỏi thanh toán - nhóm của chúng tôi đã bảo vệ bạn.

“Đến với một trung tâm ung thư không bao giờ là dễ dàng, nhưng nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân khiến tôi cảm thấy mình đang làm tốt công việc của mình”.

- Erika Merino, Điều phối viên Dịch vụ Bệnh nhân

Hình ảnh Merino