Chỉ định của Viện Ung thư Quốc gia

Huy hiệu toàn diện NCITrung tâm Ung thư UNM là trung tâm ung thư duy nhất ở bang New Mexico được chỉ định bởi Viện Ung thư Quốc gia. Chúng tôi là một trong 56 trung tâm Ung thư Toàn diện được NCI chỉ định trên toàn quốc. Chỉ định toàn diện là chỉ định và xếp hạng cao nhất của liên bang cho các trung tâm ung thư.

Chúng tôi cung cấp các thử nghiệm lâm sàng quốc gia. Và, chúng tôi hợp tác với 70 trung tâm ung thư khác được NCI chỉ định và các trung tâm ung thư toàn diện trong nước để đưa ra các lựa chọn điều trị mà không trung tâm nào khác ở New Mexico có thể cung cấp.