Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico Dịch
Tạm dừng video

Chào mừng đến với Hệ thống Y tế UNM

Mỗi phút. Hằng ngày. Sức khỏe của bạn là trọng tâm duy nhất của chúng tôi. Như bệnh viện giảng dạy lớn nhất ở New Mexico, Các nhà cung cấp của UNM Health thổi sức sống vào sứ mệnh của chúng tôi: Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dễ tiếp cận cho tất cả người dân New Mexico.

Trung tâm chấn thương cấp 1 duy nhất của New Mexico
Hơn 1 triệu lượt bệnh nhân đến thăm mỗi năm
Bệnh viện có hiệu suất cao về phẫu thuật ung thư ruột kết và suy tim

Chuyên gia khẩn cấp 24/7

Nhóm cấp cứu UNM Health đảm nhận các ca cấp cứu phức tạp nhất trong khu vực và ICU tại trung tâm chấn thương Cấp I duy nhất của New Mexico.

Khám phá ICU
Chỉ
Địa điểm:

Tìm sự chăm sóc của chuyên gia gần bạn

UNM Health cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt ở Albuquerque và khắp New Mexico. Tìm một vị trí gần bạn.

Câu chuyện về sự giúp đỡ và hy vọng

Hạnh phúc của bạn thúc đẩy sự cống hiến không ngừng của chúng tôi trong việc chăm sóc bệnh nhân. Gặp gỡ một số bệnh nhân đã chuyển động, cảm thấy và sống tốt hơn với sự chăm sóc của chuyên gia từ UNM Health.

Câu chuyện bệnh nhân